Facebook

Sözlük

budget

adjective

Türkçe'siucuz
Türadjective
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.

verb

Türkçe'sibütçelendirmek
Türverb

noun

Türkçe'sibütçe
Türnoun
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.

Alternatif öneriler:

budgebudgetary