Facebook

Sözlük

budget

adjective

Türkçe'si ucuz
Tür adjective
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.

verb

Türkçe'si bütçelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Angry Portuguese took to the streets against a decision taken by their new centre-right prime minister to revise the current budget by cutting public spending and raising VAT.
Öfkeli Portekizliler, yeni merkez sağ başbakanları tarafından kamu harcamalarını keserek ve KDV'yi artırarak mevcut bütçeyi yeniden gözden geçirme kararına karşı sokaklara döküldü.

noun

Türkçe'si bütçe
Tür noun
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.