Facebook

Sözlük

building

noun

Türkçe'si bina,inşaat
Tür noun
Örnek Cümle
New house building should not mean the disappearance of the playing fields and green spaces which every town and city needs.
Yeni konut yapımı, her kasaba ve şehrin gereksinim duyduğu oyun sahalarının ve yeşil alanların yok olması anlamına gelmemelidir.

Alternatif öneriler:

building coderoad-building