Facebook

Sözlük

buried

adjective

Türkçe'si gömülmüş,gömülü,örtülü
Tür adjective
Örnek Cümle
While some archaeological sites survive above ground, others are buried and only earthworks are visible.
Bazı arkeolojik sitler yer üstünde varlığını sürdürürken, diğerleri gömülüdür ve sadece yer çalışmaları görülebilir.