Facebook

Sözlük

bush

noun

Türkçe'si çalı,çalılık
Tür noun
Örnek Cümle
Televised speech President Bush told the American people that the war against terrorism would be along struggle requiring high costs and personal sacrifice.
Başkan Bush, bir televizyon konuşmasında Amerikan halkına, terörizme karşı savaşın yüksek maliyetler ve kişisel özveri gerektiren uzun bir mücadele olacağını söyledi.

Alternatif öneriler:

busbus-station