Facebook

Sözlük

busy

adjective

Türkçe'simeşgul,yoğun
Türadjective
Örnek Cümle
His father has been very busy these days since, as a journalist, he has been interviewing important people from the business world.
Onun babası, bir gazeteci olarak iş dünyasından önemli kişilerle röportaj yapmakta olduğu için bugünlerde çok meşgul.