Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si-den hariç
Türpreposition
Örnek Cümle
William Carlos Williams is known primarily as a poet, but he occasionally wrote prose in the form of short stories, novels and essays.
William Carlos Williams öncelikle bir şair olarak tanınmaktadır; ancak zaman zaman kısa öyküler, romanlar ve denemeler biçiminde düz yazılar da yazmıştır.

connector

Türkçe'sifakat, ama, ancak
Türconnector
Örnek Cümle
The most remarkable achievement of President Bill Clinton, who was a political genius but an economic amateur, was that, during the eight years he was in the White House, truly new power was added to America‘s economic base.
Siyasî bir dahi, ancak bir ekonomi amatörü olan Başkan Bill Clinton‘ın en kayda değer başarısı, Beyaz Saray‘da bulunduğu sekiz yıl boyunca, Amerika‘nın ekonomik temeline gerçekten yeni bir güç katılmasıdır.