Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si-den hariç
Türpreposition
Örnek Cümle
Animals have been hunted for centuries, not only with weapons but also with a variety of traps.
Yüzyıllardır hayvanlar sadece silahlarla değil, çeşitli tuzaklarla da yakalanmaktadır.

adverb

Türkçe'sifakat,ama,ancak
Türadverb
Örnek Cümle
According to the new report released by the European Union, in the majority of the member countries, the economy will grow rather slowly but will become more competitive and transparent.
Avrupa Birliğinin yayımladığı yeni rapora göre, üye ülkelerin çoğunda ekonomi oldukça yavaş büyüyecek, ancak daha rekabetçi ve saydam olacak.

conjunction

Türkçe'sifakat, ama, ancak
Türconjunction
Örnek Cümle
The civil war in Liberia, which is a small west African state, is not only a tragedy in itself but is also fuelling other wars in the region.
Küçük bir bati Afrika devleti olan Liberya'daki iç savaş, sadece başı başına bir facia değildir;ayni zamanda, bölgede ki başka savaşları da körüklemektedir.