Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
Around the world today, a house is increasingly viewed not only as a place to live in but at the same time as a high-return investment.
Bugün dünyada ev, giderek, sadece içinde yaşanacak bir yer olarak değil aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım olarak görülmektedir.

conjunction

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür conjunction
Örnek Cümle
Not only does online learning allow highly individualized attention, but also eliminates social promotions for the participants.
Online öğrenme sadece son derece bireysel dikkate olanak sağlamaz aynı zamanda katılımcılar için sosyal rütbeleri de ortadan kaldırır.