Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
Shopping by means of television and computers is a recent but rapidly expanding development in the area of marketing.
Televizyon ve bilgisayar aracılığıyla alışveriş, pazarlamacılık alanında yeni ama hızla yayılan bir gelişmedir.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
At first they were going to put the boy in the elementary class, but later they put him in an advanced section.
Önce çocuğu başlangıç düzeyinde bir sınıfa koyacaklardı, fakat sonra ileri bir kısma yerleştirdiler.