Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
The disappearance of a single species is not dramatic but when a second, third, or greater number of species becomes extinct, the stability of the ecosystem is threatened.
Tek bir türün yok olması çok etkili değildir ama bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok olduğunda ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girer.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
Globalization is not only about low cost manufacturing but has provided opportunity to the manufacturers to exploit opportunities and resources in other countries.
Küreselleşme sadece düşük maliyetli üretim değil aynı zamanda üreticilere başka ülkelerdeki fırsat ve kaynaklardan yararlanma olanakları sağlamaktadır.