Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
Global warming has been an important issue for some time now, but only became truly serious as of a few years ago.
Küresel ısınma bir süredir önemli bir sorun olmuştur fakat sadece bir kaç yıl öncesine kadar tam anlamıyla ciddi olmuştur.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
We had been waiting for more than an hour but there was still no sign of a bus.
Bir saatten fazladır bekliyorduk ama hâlâ otobüsten eser yoktu.