Facebook

Sözlük

buy

verb

Türkçe'sisatın almak
Türverb
Örnek Cümle
Sometimes you may be influenced by television advertisements and buy things you don't need.
Bazen, televizyon reklamlarının etkisinde kalabilir ve ihtiyacınız olmayan şeyleri satın alabilirsiniz.

Alternatif öneriler:

buy offbuy upbuyer