Facebook

Sözlük

by means of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın aracılığıyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Shopping by means of television and computers is a recent but rapidly expanding development in the area of marketing.
Televizyon ve bilgisayar aracılığıyla alışveriş, pazarlamacılık alanında yeni ama hızla yayılan bir gelişmedir.