Facebook

Sözlük

by the time

connector

Türkçe'si -dığı zaman, -dığı zamana kadar
Tür connector
Örnek Cümle
All the patients will have been discharged by the time we come back.
Biz döndüğümüzde bütün hastalar taburcu olmuş olacak.