Facebook

Sözlük

by the time

connector

Türkçe'si -dığı zaman, -dığı zamana kadar
Tür connector
Örnek Cümle
We will have been attending English classes for four years by the time the examination is given again.
Tekrar sınav verildiği zaman İngilizce dersine dört yıldır devam ediyor olacağız.