Facebook

Sözlük

by the time

connector

Türkçe'si-dığı zaman, -dığı zamana kadar
Türconnector
Örnek Cümle
I can’t speak English fluently yet, but ‘ll be able to by the time I finish the course.
İngilizceyi henüz akıcı bir şekilde konuşamıyorum, ama kursu bitirdiğim zaman konuşabileceğim.