Facebook

Sözlük

by which

prepositional phrase

Türkçe'si sayesinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Imagery is a procedure by which the subconscious mind works more effectively with images along with feelings than it will with numbers and words.
Betimleme, bilinçaltı zihninin rakamlar ve kelimelerden ziyade daha çok hislerle birlikte imgelerle etkili bir şekilde ilerleyen bir süreçtir.

Alternatif öneriler:

whichwhich casewhich is why