Facebook

Sözlük

by

preposition

Türkçe'si-ın tarafından; -e kadar; -erek; ile
Türpreposition
Örnek Cümle
Imagery is a procedure by which the subconscious mind works more effectively with images along with feelings than it will with numbers and words.
Betimleme, bilinçaltı zihninin rakamlar ve kelimelerden ziyade daha çok hislerle birlikte imgelerle etkili bir şekilde ilerleyen bir süreçtir.

conjunction

Türkçe'si-e kadar,-den önce,-e gelindiğinde
Türconjunction
Örnek Cümle
A new stamp, issued by the United Nations for use on its mail, features the typhoon Abby as it travelled over the Pacific towards China in September 1986.
Birleşmiş Milletler tarafından, kendi postasında kullanılmak üzere çıkarılan yeni bir pul, Abby tayfununun Eylül 1986’da Pasifik üzerinde Çin’e doğru yol alışını göstermektedir.