Facebook

Sözlük

by

preposition

Türkçe'si-ın tarafından; -e kadar; -erek; ile
Türpreposition
Örnek Cümle
Evidence exists that leather was used by the ancient Sumerians as far back as 6000 BC.
M.Ö. 6000'e kadar uzanan yıllarda eski Sümerler tarafından deri kullanıldığına dair kanıtlar vardır.