Facebook

Sözlük

calculated

adjective

Türkçe'sikasten, hesaplanmış
Türadjective
Örnek Cümle
On the other hand, in direct taxation, the liability of a taxpayer is assessed and calculated seperately and individually.
Dolaylı vergilendirmede gelir vergisi yetkilileri ile vergi mükellefi arasında doğrudan ilişki yoktur.

Alternatif öneriler:

calculatemiscalculate