Facebook

Sözlük

call for

phrasal verb

Türkçe'si istemek,gerektirmek,çağrıda bulunmak
Tür phrasal verb