Facebook

Sözlük

call for

phrasal verb

Türkçe'siistemek,gerektirmek,çağrıda bulunmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
In order to be effective, an ambulance service must be able to respond to a call for assistance in less than twenty minutes.
Etkili olabilmesi için, bir ambulans servisi, yardım çağrısına yirmi dakikadan daha az bir sürede yanıt verebilmelidi.