Facebook

Sözlük

call for

phrasal verb

Türkçe'siistemek,gerektirmek,çağrıda bulunmak
Türphrasal verb