Facebook

Sözlük

call

verb

Türkçe'siçağırmak; adlandırmak, çağırılmak; (telefonla) aramak
Türverb
Örnek Cümle
In order to be effective, an ambulance service must be able to respond to a call for assistance in less than twenty minutes.
Etkili olabilmesi için, bir ambulans servisi, yardım çağrısına yirmi dakikadan daha az bir sürede yanıt verebilmelidi.

noun

Türkçe'siarama,talep
Türnoun
Örnek Cümle
I’d better call a doctor because mother has a high temperature.
Annemin ateşi yüksek olduğu için doktoru arasam iyi olur.