Facebook

Sözlük

call

verb

Türkçe'si çağırmak; adlandırmak, çağırılmak; (telefonla) aramak
Tür verb
Örnek Cümle
If I came across two men fighting with knives I would call the police.
Bıçakla kavga eden iki kişiye rastlarsam polisi çağırırım.

noun

Türkçe'si arama, talep
Tür noun
Örnek Cümle
Today, in what many people call the advanced industrialized countries, only 2 or 3% of the population earn their living from agriculture.
Günümüzde, pek çok insanın ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırdığı ülkelerde, nüfusun sadece % 2’si veya 3’ü geçimlerini tarımdan sağlamaktadır.