Facebook

Sözlük

calm

adjective

Türkçe'sisakin,durgun
Türadjective
Örnek Cümle
Showing leadership in a crisis is important for keeping your sales team calm and productive.
Bir krizde liderlik göstermek, satış ekibini sakin ve öğretici tutmak için önemlidir.

verb

Türkçe'sisakinleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
The families heat lead, in a practice called Bokhoor, believed to disperse evil spirits and calm the child.
Bokhoor denilen bir uygulamada aileler kurşunu ısıtırlar ve kötü ruhları dağıtıp çocuğu sakinleştirdiğine inanırlar.

Alternatif öneriler:

calm downcalmlycalmness