Facebook

Sözlük

calm

adjective

Türkçe'si sakin,durgun
Tür adjective
Örnek Cümle
Showing leadership in a crisis is important for keeping your sales team calm and productive.
Bir krizde liderlik göstermek, satış ekibini sakin ve öğretici tutmak için önemlidir.

verb

Türkçe'si sakinleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Showing leadership in a crisis is important for keeping your sales team calm and productive.
Bir krizde liderlik göstermek, satış ekibini sakin ve öğretici tutmak için önemlidir.