Facebook

Sözlük

campaign

verb

Türkçe'sikampanya düzenlemek
Türverb
Örnek Cümle
The appeal to join the campaign was well received.
Kampanyaya katılmak için yapılan çağrı büyük ilgiyle karşılandı.

noun

Türkçe'sikampanya; (askeri) sefer
Türnoun
Örnek Cümle
As both candidates explicitly stressed during the last presidential campaign in America, the traditional distinction between foreign and domestic policy is gradually vanishing.
Amerika'daki son başkanlık kampanyası sırasında her iki adayın da açıkça vurguladığı gibi, dış ve iç politika arasındaki geleneksel ayrılık giderek kaybolmaktadır.