Facebook

Sözlük

campaign

verb

Türkçe'si kampanya düzenlemek
Tür verb
Örnek Cümle
The sales campaign was so successful that the profits for the year nearly doubled.
Satış kampanyası o kadar başarılıydı ki yıllık kâr neredeyse iki katına çıktı.

noun

Türkçe'si kampanya; (askeri) sefer
Tür noun
Örnek Cümle
As both candidates explicitly stressed during the last presidential campaign in America, the traditional distinction between foreign and domestic policy is gradually vanishing.
Amerika'daki son başkanlık kampanyası sırasında her iki adayın da açıkça vurguladığı gibi, dış ve iç politika arasındaki geleneksel ayrılık giderek kaybolmaktadır.