Facebook

Sözlük

can

verb

Türkçe'si konserve yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
You can drink as much water as you can.
İstediğiniz kadar su içebilirsiniz.

noun

Türkçe'si metal kutu
Tür noun
Örnek Cümle
However insignificant hair loss may appear to those who are not afflicted by it, hair loss can be a devastating disease that chews away at a person’s confidence and self-worth.
Saç dökülmesi bu derdi olanlara her ne kadar önemsiz görünebilse de, saç dökülmesi kişinin özgüvenini ve öz saygısını tüketen yıkıcı bir hastalık olabilir.

modal

Türkçe'si - e bilmek
Tür modal
Örnek Cümle
Exercise builds strength, gives you more energy and can help reduce anxiety and tension.
Egzersiz, gücü toplar, size daha fazla enerji verir ve kaygı ve stresi azaltmaya yardım edebilir.