Facebook

Sözlük

can

verb

Türkçe'sikonserve yapmak
Türverb
Örnek Cümle
In this way, each of us can discover new values, become aware of forms of behaviour with which we were previously unfamiliar, and get to know mankind in all its diversity.
Çağdaş iletişim tekniklerindeki olağanüstü değişmeler, insanlara kendi kültürlerinden başka kültürleri tanımada daha büyük kolaylıklar sağlar.

noun

Türkçe'simetal kutu
Türnoun
Örnek Cümle
Rather, he must understand not only the obvious content of the message, but also the subtleties of meaning, the significant emotive values of words, and the stylistic features which determine the `flavor and feel` of the message.
Çevirmen,yalnızca iletinin açıkça ortada olan içeriğini anlamakla kalmamalı, ince anlam ayrımların, sözcüklerin anlamlı, coşkusal değerlerini ve iletinin `tadını ve ruhunu` belirleyen biçemsel özellikleri de kavramalıdır.

modal

Türkçe'si- e bilmek
Türmodal
Örnek Cümle
An insoluble substance can , be separated from a soluble one by filtration.
Çözün­mez bir madde çözünebilir olandan fıltreleme yoluyla ayrılabilir.