Facebook

Sözlük

cancel

verb

Türkçe'siiptal etmek
Türverb

Alternatif öneriler:

cancel outcancellation