Facebook

Sözlük

capable of

adjective

Türkçe'si yapabilir
Tür adjective
Örnek Cümle
A typical satellite has 20 or 30 transponders, each capable of transmitting a one-million-page document in 2 minutes.
Tipik bir uydu, her biri 2 dakikada bir milyon sayfalık bir dokümanı iletebilen 20 veya 30 tane radyo vericisine sahiptir.

Alternatif öneriler:

capice cap