Facebook

Sözlük

capacity

noun

Türkçe'si kapasite,hacim
Tür noun
Örnek Cümle
The first condition for growth is that the economys productive capacity has to increase.
Büyümenin birinci koşulu ekonominin üretici yeteneğinin artmasıdır.

Alternatif öneriler:

capice cap