Facebook

Sözlük

capital

adjective

Türkçe'siana,büyük
Türadjective
Örnek Cümle
Everybody knows that Ankara is the capital of Turkey.
Herkes Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olduğunu bilir.

noun

Türkçe'sibaşkent; sermaye; büyük harf
Türnoun
Örnek Cümle
Today there are some political scientists who would date the beginning of the cold war back to the early 1920s when the Soviets declared ideological war on western capital societies.
Bugün, soğuk savaşın başlangıcını, Sovyetlerin kapitalist batı toplumlarına karşı ideolojik savaş ilan ettiği 1920’lerin ilk yıllarına dayandıran bazı siyaset bilimciler bulunmaktadır.