Facebook

Sözlük

capital

adjective

Türkçe'si ana,büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
Ever since the Soviet Union collapsed, capital flight has been one of post-communist Russia’s chief economic plagues.
Sovyetler Birliği çöktüğünden beri, sermaye kaçışı, kominizm sonrası Rusya’nın başlıca ekonomik hastalıklarından biri olmuştur.

noun

Türkçe'si başkent; sermaye; büyük harf
Tür noun
Örnek Cümle
Before a city plan was adopted in 1889, Sao Paulo looked more like a capital city of colonial times.
1889'da bir şehir planı benimsenmeden önce, Sao Paulo daha çok sömürge döneminin bir başkenti gibi görünüyordu.