Facebook

Sözlük

carbon

noun

Türkçe'si karbon
Tür noun
Örnek Cümle
The ocean is comprised of almost every element in the system, however, the most common elements in seawater are nitrogen, oxygen, and carbon dioxide.
Okyanus sistemde neredeyse her elementten oluşur, ancak deniz suyundaki en yaygın elementler nitrojen, oksijen ve karbondioksittir.