Facebook

Sözlük

care about

phrasal verb

Türkçe'siönemsemek,umursamak
Türphrasal verb