Facebook

Sözlük

careful

adjective

Türkçe'si dikkatli
Tür adjective
Örnek Cümle
The abuses of the past, and even the present, make the careful use of essential natural resources, at least from now on.
Geçmişin ve hatta bugünün istismarları, doğal kaynakların, en azından bundan sonra,dikkatli kullanımını zorunlu kılmaktadır.