Facebook

Sözlük

carefully

adverb

Türkçe'sidikkatlice
Türadverb
Örnek Cümle
In countries where the terrain is mostly mountainous, every possible parcel of land is carefully tilled for maximum benefit.
Arazinin çoğunlukla dağlık olduğu ülkelerde, mümkün olan her bir toprak parçası, en iyi biçimde yararlanmak için, dikkatle işlenmektedir.

Alternatif öneriler:

carefulultra-careful