Facebook

Sözlük

carefully

adverb

Türkçe'si dikkatlice
Tür adverb
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.

Alternatif öneriler:

carefulultra-careful