Facebook

Sözlük

carry

verb

Türkçe'si taşımak
Tür verb
Örnek Cümle
When the thyroid gland does not carry out its function, the basal metabolic rate is reduced by about 40%.
Tiroid bezi işlevini yerine getirmediği zaman, bazal metabolizma hızı yaklaşık % 40 düşer.