Facebook

Sözlük

carry

verb

Türkçe'si taşımak
Tür verb
Örnek Cümle
He is the only person with enough experience and expertise to carry out this scheme.
Bu projeyi yürütecek yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip tek kişi odur.