Facebook

Sözlük

catholic

adjective

Türkçe'sikatolik
Türadjective
Örnek Cümle
The name 'Protestant' was first given to those who favoured the cause of Martin Luther and who protested against the cruel decisions of the Catholic Church.
Protestan adı, ilk kez, Martin Luther'in davasını destekleyen ve Katolik Kilisesi'nin acımasız kararlarına karşı çıkanlara verilmiştir.

Alternatif öneriler:

cathedralcatholicism