Facebook

Sözlük

cause

verb

Türkçe'sisebep olmak,neden olmak
Türverb
Örnek Cümle
Deficiency of iron is a cause of anemia.
Demir eksikliği bir kansızlık nedenidir.

noun

Türkçe'sisebep, neden
Türnoun
Örnek Cümle
Dentures, even when they fit properly, are not as efficient as natural teeth, and insufficient chewing can cause choking.
Takma dişler, iyi oturmuş olsa bile, doğal dişler kadar etkili değildir ve yetersiz çiğneme boğulmaya neden olabilir.