Facebook

Sözlük

cause

verb

Türkçe'si sebep olmak, neden olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The danger from strontium -90 is particularly great because it is concentrated adjacent to the bone marrow.
Silah denemesi başladığında lösemide dünya ölçeğinde küçük bir artış oldu, kimi bilim adamları bunu radyasyonla, strantium-90'daki bu artışla, bağlantılı görmektedirler.

noun

Türkçe'si sebep, neden
Tür noun
Örnek Cümle
Sleeping pills, especially when used regularly for longer than a few weeks or at high doses, can cause dependency in some people.
Uyku hapları, özellikle birkaç haftadan daha uzun süre veya yüksek dozlarda düzenli olarak kullanıldığında, bazı insanlarda bağımlılığa neden olabilir.