Facebook

Sözlük

census

noun

Türkçe'sinüfus sayımı
Türnoun
Örnek Cümle
In most countries in the world, a population census is conducted once every ten years.
Dünyada çoğu ülkede nüfus sayımı her on yılda bir kez yapılır.

Alternatif öneriler:

censurelicensure