Facebook

Sözlük

census

noun

Türkçe'si nüfus sayımı
Tür noun
Örnek Cümle
In most countries in the world, a population census is conducted once every ten years.
Dünyada çoğu ülkede nüfus sayımı her on yılda bir kez yapılır.