Facebook

Sözlük

cent

noun

Türkçe'sisent
Türnoun
Örnek Cümle
It has been estimated that 35 to 45 per cent of all the energy used in developed countries is consumed by industry.
Gelişmiş ülkelerde kullanılan tüm enerjinin yüzde 35 ile 45’inin sanayi tarafından tüketildiği tahmin edilmektedir.