Facebook

Sözlük

center

noun

Türkçe'simerkez
Türnoun
Örnek Cümle
When the terrorists attacked the WorldTrade Center on September 11 th, voting wasalready under way in the primary election forNew York's new mayor.
Teröristler 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdıklarında, New York'un yeni belediye başkanı için ön seçimde oy verme işlemi devam ediyordu.

Alternatif öneriler:

accentedcentenarianscented