Facebook

Sözlük

central

adjective

Türkçe'si merkezi; önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Such a bimetallic strip is used in central heating systems.
Bu tür iki metalli çubuk merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılır.

Alternatif öneriler:

centper cent