Facebook

Sözlük

centre

verb

Türkçe'simerkeze koymak
Türverb
Örnek Cümle
The market for these goods is in the centre of the town.
Bu malların pazarı şehrin merkezindedir.

noun

Türkçe'simerkez
Türnoun
Örnek Cümle
The centre of gravity of Turkey's economic and commercial ties has started shifting to the West.
Türkiye'nin ekonomik ve ticari bağlarının ağırlık merkezi Batı'ya kaymaya başladı.