Facebook

Sözlük

certain

adjective

Türkçe'si belirli, bazı; kesin, emin
Tür adjective
Örnek Cümle
Genetics alone cannot explain how certain ethnic groups use no dairy products, yet still maintain calcium balance.
Genetik, belirli etnik grupların nasıl hiç süt ürünü kullanmadıkları halde yine de kalsiyum dengesini koruduklarını tek başına açıklayamaz.