Facebook

Sözlük

certain

adjective

Türkçe'si belirli, bazı; kesin, emin
Tür adjective
Örnek Cümle
The method of training called conditioning is used to train many animals, perhaps all, to behave in a certain way.
Pek çok hayvanın, belki de hepsinin, davranışları, koşullandırma adı verilen bir eğitim yöntemiyle değiştirilebilir.