Facebook

Sözlük

certainly

adverb

Türkçe'sielbette,kesinlikle
Türadverb
Örnek Cümle
Globalization has certainly affected the lives of people from all over the world in many ways.
Küreselleşme, kuşkusuz tüm dünyadaki insanların yaşamını bir çok bakımdan etkilemiştir.