Facebook

Sözlük

challenge

verb

Türkçe'simeydan okumak
Türverb
Örnek Cümle
Sustaining freshwater systems in the face of rapid changes in land use continue to be a major challenge in lake watersheds.
Arazi kullanımındaki hızlı değişiklikler karşısında tatlı su sistemlerini sürdürmek göl havzalarında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

noun

Türkçe'sisorun,engel
Türnoun
Örnek Cümle
Climate change may be the most severe environmental challenge of this century.
İklim değişikliği, bu yüzyılın en ciddi çevresel zorluk olabilir.