Facebook

Sözlük

chance

noun

Türkçe'si olasılık, şans, olanak
Tür noun
Örnek Cümle
Training is a process of learning where people get chance to improve their skills and to brighten up their inner selves.
Eğitim, insanların becerilerini geliştirme ve iç benliklerini aydınlatma şansı edindikleri bir öğrenme sürecidir.

Alternatif öneriler:

by any chanceby chance