Facebook

Sözlük

chance

noun

Türkçe'si olasılık, şans, olanak
Tür noun
Örnek Cümle
This conclusion could have been due to a misinterpretation of chance results.
Bu sonuç rastlantıya dayanan olguların yanlış yorumlanmasından ileri gelmiş olabilir.

Alternatif öneriler:

by any chanceby chance