Facebook

Sözlük

change

verb

Türkçe'sideğiştirmek,değişmek
Türverb
Örnek Cümle
With day-to-day changing trends and technology, the current business companies have observed a radical change in terms of its overall growth and development.
Günden güne değişen moda ve teknolojiyle, mevcut şirketler tam kendi büyüme ve gelişmeleri açısından köklü bir değişim gözlemlemişlerdir.

noun

Türkçe'sideğişiklik; para üstü
Türnoun
Örnek Cümle
One of the main reasons behind the rapid development is the significant change in the education sector.
Hızlı gelişimin arkasındaki en önemli sebeplerden biri eğitim sektöründeki önemli değişimdir.