Facebook

Sözlük

change

verb

Türkçe'si değiştirmek, değişmek
Tür verb
Örnek Cümle
With day-to-day changing trends and technology, the current business companies have observed a radical change in terms of its overall growth and development.
Günden güne değişen moda ve teknolojiyle, mevcut şirketler tam kendi büyüme ve gelişmeleri açısından köklü bir değişim gözlemlemişlerdir.

noun

Türkçe'si değişiklik; para üstü
Tür noun
Örnek Cümle
The doctor has got to change his job.
Doktorun işini değiştirmesi gerekiyor.