Facebook

Sözlük

changed

adjective

Türkçe'si değiştirilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
The symbols for, and names of, the various numbers have changed but the counting concept remains the same.
Çeşitli sayıların simgeleri ve adlan değişmiştir ama sayma kavramı aynı kalmıştır.