Facebook

Sözlük

changing

adjective

Türkçe'sideğişen
Türadjective
Örnek Cümle
The education industry has been revolutionizing rapidly with the changing time.
Eğitim endüstrisi değişen zamanla hızlı bir şekilde değişmektedir.