Facebook

Sözlük

changing

adjective

Türkçe'si değişen
Tür adjective
Örnek Cümle
The world climate is changing for the worse owing to the widespread environmental pollution.
Yaygın çevre kirliliği nedeniyle, dünya iklimi giderek daha kötüye doğru değişmektedir.

Alternatif öneriler:

ever-changinglife-changing