Facebook

Sözlük

changing

adjective

Türkçe'sideğişen
Türadjective
Örnek Cümle
Besides changing the distribution of precipitation, climate change also affects the quality of freshwater supplies.
Yağış dağılımını değiştirmenin yanısıra, iklim değişikliği tatlı su kaynaklarının kalitesini de etkiler.