Facebook

Sözlük

characteristic

adjective

Türkçe'si tipik, karakteristik
Tür adjective
Örnek Cümle
Compulsion is the general characteristic of taxes.
Zorunluluk vergilerin genel özelliğidir.

noun

Türkçe'si özellik
Tür noun
Örnek Cümle
Personality can be defined as characteristic patterns of thought, emotion and behaviour that define an individual’s personal style of interacting with the physical and social environment.
Kişilik, bir bireyin fiziki ve sosyal çevreyle kişisel etkileşim tarzını belirleyen, tipik düşünce, duygu ve davranış kalıpları olarak tanımlanabilir.