Facebook

Sözlük

cheap

adjective

Türkçe'siucuz
Türadjective
Örnek Cümle
Pocket calculators are as cheap as a pair of shoes, as essential to thousands of school children as a pencil and rubber.
(Küçük) hesap makinaları bir çift ayakkabı kadar ucuz olup binlerce okul öğrencisi için kalem silgi kadar gereklidir.

Alternatif öneriler:

cheapencheapercheaply