Facebook

Sözlük

cheaply

adverb

Türkçe'si ucuza
Tür adverb
Örnek Cümle
Electricity can be generated far more cheaply in nuclear reactors in which the uranium atoms are split.
Elektrik, uranyum atomlarının parçalandığı nükleer reaktörlerde çok daha ucuz olarak üretilebilir.