Facebook

Sözlük

check

verb

Türkçe'si kontrol etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Chancellor Dolfuss established a dictatorship, in Austria, in 1933, to check the power of the Nazis advocating union with Germany, but was assassinated a year later by the Nazis.
Şansölye Dolfuss Almanya ile birleşmeyi savunan Nazilerin gücünü önlemek için 1933'te Avusturya'da diktatörlük kurdu, ancak bir yıl sonra Naziler tarafından suikasta uğradı.

noun

Türkçe'si kontrol
Tür noun
Örnek Cümle
We’ll have to check out before eleven.
On birden önce (otelden) ayrılmamız gerekecek.