Facebook

Sözlük

check

verb

Türkçe'sikontrol etmek
Türverb
Örnek Cümle
We’ll have to check out before eleven.
On birden önce (otelden) ayrılmamız gerekecek.

noun

Türkçe'sikontrol
Türnoun
Örnek Cümle
Chancellor Dolfuss established a dictatorship, in Austria, in 1933, to check the power of the Nazis advocating union with Germany, but was assassinated a year later by the Nazis.
Şansölye Dolfuss Almanya ile birleşmeyi savunan Nazilerin gücünü önlemek için 1933'te Avusturya'da diktatörlük kurdu, ancak bir yıl sonra Naziler tarafından suikasta uğradı.