Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
When elements combine to form compounds, there is a chemical reaction.
Elementler bileşik oluşturmak için birleştiklerinde kimyasal bir tepkime olur.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.