Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
When elements combine to form compounds, there is a chemical reaction.
Elementler bileşik oluşturmak için birleştiklerinde kimyasal bir tepkime olur.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
Since 1912, chemists have known that, at oven temperatures, sugars and amino acids form tight chemical bonds.
Kimyacılar, fırın sıcaklığında şekerlerin ve amino asitlerin sıkı kimyasal bağlar oluşturduğunu 1912'den beri bilmektedirler.