Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
Careful measurements have shown that both the chemical structure and the amount of DNA in similar kinds of cells remain the same from generation to generation.
Dikkatli ölçümler, benzer tür hücrelerde DNA'nırı hem kimyasal yapısının hem de miktarının kuşaktan kuşağa aynı kaldığını göstermektedir.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
Analyses of the chemical composition of the blood are done with machines that can carry out many tests simultaneously on a single blood sample.
Kanın kimyasal bileşiminin analizleri, bir tek kan örneği üzerinde aynı anda pek çok test yürütebilen makinelerle yapılmaktadır.