Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'sikimyasal
Türadjective
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.

noun

Türkçe'sikimyasal madde
Türnoun
Örnek Cümle
Analyses of the chemical composition of the blood are done with machines that can carry out many tests simultaneously on a single blood sample.
Kanın kimyasal bileşiminin analizleri, bir tek kan örneği üzerinde aynı anda pek çok test yürütebilen makinelerle yapılmaktadır.