Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
Recent studies have shown that almost all chemical reactions that take place in living organisms are catalysed by protein molecules.
Son araştırmalar , canlılarda oluşan kimyasal tepkimelerin hemen hemen tümünün, protein molekülleri tarafından katalizlediğini göstermiştir.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.