Facebook

Sözlük

childhood

noun

Türkçe'si çocukluk
Tür noun
Örnek Cümle
Research shows that childhood obesity is a causative factor to adulthood health problems including obesity, diabetes and many other conditions.
Araştırma çocuk obezitesinin, obezite, şeker hastalığı ve diğer birçokdurumu içeren yetişkinlik sağlık sorunlarına neden olan bir etken olduğunu göstermektedir.