Facebook

Sözlük

children

noun

Türkçe'si çocuklar
Tür noun
Örnek Cümle
The situation of children in many countries is critical as a result of poverty, displacement, and economic exploitation.
Fakirlik, yer değişimi ve ekonomik sömürünün sonucu olarak birçok ülkede çocukların durumu kritiktir.