Facebook

Sözlük

children

noun

Türkçe'si çocuklar
Tür noun
Örnek Cümle
In our next session, we’ll deal with the problems of children who don’t receive sufficient affection from their parents.
Gelecek oturumumuzda, ebeveynlerinden yeterli sevgi görmeyen çocukların sorunları üzerinde duracağız.