Facebook

Sözlük

china

noun

Türkçe'si Çin, seramik, çini
Tür noun
Örnek Cümle
It is apparent from historical documents that artesian wells were known in ancient Egypt and China and that they have existed in the Sahara since earliest times.
Artezyen kuyularının eski Mısır’da ve Çin’de bilindiği ve Büyük Sahra’da en eski çağlardan beri var olduğu, tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.