Facebook

Sözlük

chlorine

noun

Türkçe'si klor
Tür noun
Örnek Cümle
For example, the element chlorine (C), is a poisonous yellow gas.
Örneğin klor elementi (cl) zehirli sarı bir gazdır.