Facebook

Sözlük

choice

noun

Türkçe'siseçim
Türnoun
Örnek Cümle
He displayed such an aggressive attitude that he left the referee with no other choice but to disqualify him.
O kadar saldırgan bir tavır sergiledi ki hakeme, onu dışarı atmaktan başka bir seçenek bırakmadı.